Publikacje
Prace zwarte
NOWOŚĆ!
Jąkanie – eksperci radzą. Z doświadczeń własnych i zawodowych 28 specjalistów, red.: Hood S.B., tłum.: Gaweł K., Węsierska M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2015.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo
NOWOŚĆ!
Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 1, red.: Węsierska K., Wydawnictwo Komlogo – Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.

Publikacja dostępna w całości – kliknij, aby otworzyć plik

Guitar B., Peters T.J., Dobór metod terapii jąkania. Przewodnik dla logopedów, tłum.: Gaweł K., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2014.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo

Schneider P., Kto-kto-kto robi hu-hu-hu? tłum.: Kądzioła M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2014.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo

Chmela K.A., Reardon N., Jak skutecznie pracować nad postawami i emocjami w terapii jąkania, tłum.: Kądzioła M., Węsierska M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2014.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo

Węsierska K., Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2013.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wydawnictwa Akapit

de Geus E., Czasami po prostu się jąkam. Książka dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. (Sometimes I just stutter. A book for childre ages 7 to 12), tłum: Węsierska M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2013.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo

Michalak-Widera I., Węsierska K., Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Unikat 2, Katowice 2012.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Unikat

Guitar B., Conture E.B., Dziecko, które się jąka. informacje dla pediatry, tłum.: Węsierska M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2012.

Publikacja do pobrania ze strony The Stuttering Foundation
Scott L., Guitar C., Jak mówić w szkole o jąkaniu? Podręcznik dla nauczycieli i logopedów (Straight Talk for Teachers. A Handbook for Teachers and Speech-Language Pathologists), tłum.: Węsierska M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2012.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo
W świecie logopedii. T. 2: Studia przypadków, red.: Węsierska K., Podstolec A., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. UŚ
W świecie logopedii. T. 1: Materiały dydaktyczne, red.: Podstolec A., Węsierska K., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. UŚ

Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 2, red.: Węsierska K., Moćko N., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. UŚ
Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 1, red.: Węsierska K., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. UŚ
Węsierska K., Jeziorczak B., Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem. Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2011.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo
Michalak-Widera I., Węsierska K., Potrafię mówić, kreślić, wycinać. Dźwięki wokół nas. Część II. Wydawnictwo Unikat — 2, Katowice 2011.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Unikat
Michalak-Widera I., Węsierska K., Potrafię mówić, kreślić, wycinać. Zwierzęta wokół nas, część I. Wydawnictwo Unikat — 2, Katowice, 2010.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Unikat
Michalak-Widera I., Węsierska. K., Będę wielkim mówcą. Zabawy buzi i języka dla każdego smyka, Wydawnictwo Unikat — 2, Katowice, 2009.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Unikat
Michalak-Widera I., Węsierska K., Syczące wierszyki, Wydawnictwo Unikat — 2, Katowice 2001.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Unikat
Michalak-Widera I., Węsierska K., Szumiące wierszyki, Wydawnictwo Unikat — 2, Katowice 2000; wydanie II, poprawione Katowice 2005.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Unikat
Michalak-Widera I., Węsierska K., Aby nasze dzieci mówiły pięknie, Wydawnictwo Unikat — 2, Katowice 2001. Nakład wyczerpany.
Artykuły naukowe
Michalak-Widera I., Węsierska K., 2013: Social and Economic Consequences of Using the Procedures of Effective Speech-Language Pathology Prevention. In: L. Pekarčík, E. Janigová, A. Weissbrot-Koziarska, eds: Sociálna práca, manažment a ekonómia – prínosy a limity vedy pre teóriu a prax: zborník referátov z 5. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: 5. jún 2013, Dolný Kubín. Verbum - Vydavateľstvo Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Ružomberok, s. 235–242.
Węsierska K., 2013: Udział rodziców w procesie interwencji logopedycznej w jąkaniu u małych dzieci. W: A. Sobczak, D. Müller, red.: Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, s. 11–21.
Węsierska K., 2013: Badanie wpływu zastosowania podejścia Palin PCI w terapii jąkania u polskojęzycznego dziecka – studium indywidualnego przypadku. W: M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, red.: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy. Nowa Logopedia, T. 4. Collegium Columbinum. Kraków, s. 295–316.
Węsierska K., Pietnoczka J., 2013: Jąkanie w Sieci – szanse i zagrożenia. W: A. Hajdukiewicz, red.: Pedagogika, Badania, Dyskusje, Otwarcia. I Zeszyt Naukowy: Globalizacja. Szanse i inspiracje dla edukacji i wychowania. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Kielce, s. 99–108.
Węsierska K., 2013: Badanie rozpowszechnienia zaburzeń płynności mowy i profilaktyka jąkania w środowisku dzieci w wieku przedszkolnym, „Wychowanie na co Dzień” 7-8 (238-239), s. 11.
Węsierska K., Jeziorczak B., Chrostek A., 2013: Profilaktyka i wczesna interwencja w jąkaniu u małych dzieci. W: K. Węsierska, N. Moćko, red.: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, t. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, s. 187–212.
Kuros K., Węsierska K., 2013: Rola nauczyciela w promowaniu dobrej komunikacji w środowisku szkolnym. W: E. Kochanowska, J. Skibska, red.: Nauczyciel wobec wyzwań współczesności – dylematy, poszukiwania i inspiracje. Wydawnictwo Naukowe ATH. Bielsko-Biała, s. 267–277.
Węsierska K., 2013: Zastosowanie Lidcombe Program w terapii jąkającego się dziecka w wieku przedszkolnym. W: K. Węsierska, A. Podstolec, red.: W świecie logopedii – studia przypadków. Tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, s. 135–158.
Mielewska A., Węsierska K., 2013: Zastosowanie metod Palin PCI i Lidcombe Program w terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: J. Skibska, red.: Wspieranie rozwoju małego dziecka. Wydawnictwo Naukowe ATH, Wydawnictwo LIBRON. Bielsko-Biała – Kraków, s. 93–120.
Węsierska K., Szykowska H., Szymura A., 2013: Kluby „J”, Klub ludzi mówiących płynnie – rola grup samopomocy dla osób jąkających się. „Forum Logopedyczne”, nr 21, s. 145–152.
Węsierska K., Moćko N., 2013: Światowy Kongres Zaburzeń Płynności Mowy w Tours we Francji i konferencja na temat SLI w Warszawie – ważne wydarzenia logopedyczne 2012 roku. „Forum Logopedyczne”, nr 21, s. 188–192.
Węsierska K., 2012: The (Pre)school Situation of Children with Communication Disorders. In: A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora, eds.: Development and Supporting of the Development from the Perspective of the Human Sciences – Opportunities and Threats. Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego. Łódź, s. 139–154.
Węsierska K., Mielewska A., 2012: Wykorzystanie metody interakcyjnej rodzic–dziecko Palin PCI w diagnozie i terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: J. Błeszyński, red.: Medycyna w logopedii. Terapia. Wspomaganie-Wsparcie, Trzy drogi – jeden cel. Harmonia Universalis. Gdańsk, s. 67–75.
Chrostek A., Jeziorczak B., 2012: Skuteczny logopeda. W: A. Podstolec, K. Węsierska, red.: W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne. Tom 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Agencja Artystyczna PARA. Katowice, s. 197–210.
Mazur M., Węsierska K., 2012: Czynniki genetyczne w etiologii jąkania – doniesienia z badań. „Forum Logopedyczne”, nr 20, s. 90–94.
Michalak-Widera I., Węsierska K., 2012: Wczesna identyfikacja zaburzeń mowy w praktyce nauczyciela - prezentacja narzędzia diagnostycznego. W: C. Langier, red.: Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, s. 395–407.
Moćko N., Węsierska K., 2012: Wykorzystanie wideocoachingu w pracy nad emisją i ekspresją głosu. „Forum Logopedyczne”, nr 20, s. 168–178.
Skrzypiec Ł., Rawecka B., 2012: Ocalmy od zapomnienia – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ks. drowi Stanisławowi Wilczewskiemu. „Forum logopedyczne”, nr 20, s. 243–246.
Skrzypiec Ł., 2012: Wspomaganie rozwoju językowego przedszkolaków poprzez wczesną naukę czytania. W: E. Kochanowska, J. Wojciechowska, red.: Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Bielsko-Biała, s.177–182.
Skrzypiec Ł., 2012: Wczesna nauka czytania w systemie profilaktyki logopedycznej. W: K. Węsierska, red.: Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji. Tom 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, s. 186–194.
Węsierska K., 2012: Kompleksowa diagnoza jąkania wczesnodziecięcego podstawą skutecznej terapii. W: M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, red.: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej. Nowa Logopedia. T. 3. Collegium Columbinum. Kraków, s. 407–434.
Węsierska K., 2012: Logopedzi wobec diagnozy i terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: A. Podstolec, K. Węsierska, red.: W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne. Tom 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Agencja Artystyczna PARA. Katowice, s. 211–236.
Węsierska K., 2012: Wczesna interwencja w przypadku objawów jąkania u małych dzieci. W: J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko, red.: Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka. Z Prac Towarzystwa Kultury Języka. Tom VIII. Dom Wydawniczy Elipsa. Warszawa, s. 217–228.
Węsierska K., 2012: Problem jąkania się dzieci w wieku przedszkolnym. W: J. Skibska, D. Larysz, red.: Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, s. 107–132.
Węsierska K., 2012: Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym. W: K. Węsierska, red., Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, s. 25–47.
Węsierska K., 2012: Profilaktyka jąkania i wspieranie ucznia jąkającego się. W: E. Kochanowska, J. Wojciechowska, red.: Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Bielsko-Biała, s. 183–201.
Węsierska K., Kuros K., 2012: Postępowanie terapeutyczne w przypadku zaburzeń płynności mowy u dzieci z zespołem Downa. W: J. Skibska, M. Martyniak, red.: Dziecko z zespołem Downa – wybrane zagadnienia terapii. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, s. 51–72.
Jeziorczak B., Węsierska K., 2011: Jakość relacji logopeda – rodzic dziecka jąkającego się a skuteczność terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: J. Gruba, red.: Wybrane problemy logopedyczne. Wydawnictwo Fonem. Gliwice, s. 51–66.
Jeziorczak B., Węsierska K., 2011: Sprawmy, by potykający się w mowie maluch został królem płynności. Wczesna interwencja logopedyczna wobec dzieci z objawami rozwojowej niepłynności mówienia. „Wychowanie na co Dzień”, nr 7-8 (214–251), s. I–VII.
Klose A., Skrzypiec Ł., Sobolewska K. 2011: Twórcza i radosna nauka czytania. W: A. Pyrzyk-Kuta, I. Wendreńska, red.: Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu. Zeszyt metodyczny Pasje – Innowacje – Działania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, s. 288–293.
Węsierska K., 2011: Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil socjety. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin. Recenzja. „Edukacja, Studia, Badania, Innowacje”, 2 (114), s. 122–123.
Węsierska K., 2011: Udział rodziców w terapii opóźnionego rozwoju mowy na przykładzie kanadyjskiego programu Do rozmowy potrzeba dwojga – It Takes Two to Talk The Hanen Program® for Parents. „Forum Logopedyczne”, nr 19, s. 94–101.
Płusajska-Otto A., Węsierska K., 2010: Rola nauczyciela w profilaktyce i terapii jąkania. W: K. Baranowicz, A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora, red.: Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne. Łódź, s. 239–245.
Węsierska K., 2010: Interakcyjna Terapia Rodzic–Dziecko – Palin Parent-Child Interaction Approach (Palin PCI) – przykładem skutecznego postępowania logopedycznego w jąkaniu wczesnodziecięcym. „Forum Logopedyczne”, nr 18, s. 23–33.
Płusajska-Otto A., Węsierska K., 2009: Znaczenie współpracy logopedy i nauczyciela w terapii dziecka jąkającego się. „Forum Logopedyczne”, nr 17, s. 29–34.
Węsierska K., Zipper-Malina B., 2009: Zaburzenia płynności mowy u dzieci z zespołem Downa. „Forum Logopedyczne”, nr 16, s. 23–28.
Jeziorczak B., Węsierska K., 2008: Interwencja terapeutyczna w przypadku wczesnej dysfluencji – założenia programu terapii dla dzieci w wieku przedszkolnym. „Forum Logopedyczne”, nr 15, s. 24–27.
Jeziorczak B., 2007: Terapia niepłynności mówienia z perspektywy psychologa i logopedy. „Forum Logopedyczne”, nr 13, s. 25–27.
Węsierska K., 2007: Profilaktyka logopedyczna w edukacji przedszkolnej – rola nauczyciela. „Wychowanie na co Dzień”, nr 6 (165), s. 8–11.
Węsierska K., 2006: Niepłynność mowy wśród dzieci w wieku przedszkolnym – profilaktyka i wczesna interwencja w dysfluencji. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 11, s. 45–54.
Bosko J., Marzec R., Węsierska K., 2005: Czy walka z jąkaniem może być przygodą. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 9, s. 54–59.
Michalak-Widera I., Węsierska K., 2005: Aby nasze dzieci pięknie mówiły... „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 9, s. 50–53.
Kasprzyk B., Stasiczek A., Węsierska K., 2005: Szkoła przyjazna uczniowi jąkającemu się - wyzwaniem dla logopedów. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 8, s. 38–44.
Michalak-Widera I., Węsierska K., 2004: O emisji i higienie głosu ucznia i nauczyciela raz jeszcze. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 7, s. 46–49.
Kasprzyk B., Węsierska K., 2003: Jąkać się czy nie jąkać — oto jest pytanie. „Biuletyn Logopedyczny”, nr 3, s. 23–26.
Chęciek M., Bartkowicz Z., Pielecki A., Węsierska K., 2002: Postępy terapii jąkających się dzieci i młodzieży prowadzonej w warunkach turnusowych. „Logopedia”, t. 30, s. 201–213.
Michalak-Widera I., Węsierska K., 2002: Gdy mowa dziecka opóźnia się. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 3, s. 17–19.
Michalak-Widera I., Węsierska K., 2002: O terapii dyslalii jeszcze inaczej. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 2, s. 15–17.
Artykuły popularnonaukowe
Chrostek A., Jeziorczak B., Węsierska K., Ratunku, moje dziecko się jąka! 2012, publikacja dostępna na stronie

www.egodziecka.pl
czytaj więcej...
Węsierska K., Uczeń dobrym słuchaczem, rozmówcą i mówcą. [w:] „Magazyn Szkolny”, 2010/11-12/337-8,
Moćko N., Węsierska K., Promowanie zasad dobrej komunikacji. [w:] „Gazeta Uniwersytecka”, nr 1(181),
Mańka A., Węsierska K., Wilk B., Zasady dobrej komunikacji z grupie i w szkole. [w:] „Magazyn Szkolny”, 2010/10/336,
Węsierska K., Kiedy z dzieckiem udać się do logopedy? [w:] „Goniec Górnośląski”, nr 23/2692,
Węsierska K., Jak skutecznie przemawiać do publiczności, [w:] „Goniec Górnośląski”, nr 18/2687,
Węsierska K., Minimum gimnastyki głosowej dla każdego, kto chce zabierać głos publicznie, [w:] „Goniec Górnośląski”, nr 16/2685,
Węsierska K., Gdy dziecko mówi mniej niż jego rówieśnicy, [w:] „Goniec Górnośląski”, nr 14/2683,
Węsierska K., Czy moje dziecko jąka się, czy tylko mówi niepłynnie? [w:] „Goniec Górnośląski”, nr 12/2681.
Michalak-Widera I., Węsierska K., Gdy Twój uczeń się jąka, [w:] „Magazyn Szkolny”, 2008/3/319.
Węsierska K., Logopedzi o aspektach głosu, [w:] „Magazyn Szkolny”, 2008/10/316.
Michalak-Widera I., Węsierska K., By głos nauczyciela brzmiał zawsze pięknie i zdrowo, [w:] „Magazyn Szkolny”, 2007/1/307.
Michalak-Widera I., Węsierska K., Przezwyciężenie jąkania — skuteczna terapia — są możliwe, [w:] „Magazyn Szkolny”, 2003/3/262.
Michalak-Widera I., Węsierska K., Mistrz potrzebny od zaraz — grupy wsparcia logopedów, [w:] „Magazyn Szkolny”, 2003/1/260.
Plakaty profilaktyczne
...jak bilingwizm = dwujęzyczność. Plakat (opracowanie: prof. Henriette Wyszewiańska-Langdon, dr I. Michalak-Widera, dr Agnieszka Płusajska-Otto, dr Joanna Przyklenk, dr K. Węsierska)
Giełkot... Co to takiego? (opracowanie: M. Abbink-Spruit, I. Michalak-Widera, A. Płusajska-Otto, K. Węsierska; konsultacja merytoryczna: Y. van Zaalen)
Bilans mowy dwulatka. Plakat i ulotka (opracowanie: E. Gacka, I. Michalak-Widera, Ł. Skrzypiec, K. Węsierska)
Jak mówić w szkole o jąkaniu? (plakat promujący polskie wydanie publikacji The Stuttering Foundation of America: Stuttering: Straight Talk for Teachers. A Handbook for Teachers and Speech-Language Pathologists; opracowanie: A. Chrostek, K. Węsierska)
Czy moje dziecko się jąka? (opracowanie: A. Chrostek, B. Jeziorczak, K. Węsierska)
Każdy z nas może być dobrym słuchaczem — rozmówcą — mówcą. Plakat (opracowanie: D. Naziemiec, O. Przybyla, K. Węsierska, B. Wilk; konsultacja: A. Płusajska-Otto)
Złote reguły harmonijnego rozwoju dziecka. Plakat i ulotka (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska)
Zabawy buzi i języka dla każdego smyka. Plakat (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska)
Nauczasz? Przemawiasz? Występujesz publicznie? Bądź profesjonalistą! Plakat (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska; konsultacja medyczna: dr n. med. A. Skorek)
Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka od 0 do 6 roku życia. Plakat (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska; konsultacja naukowa: prof. dr hab. J. Cieszyńska)
Czy to jest zacinanie? Czy moje dziecko się jąka? Plakat profilaktyczny i ulotka (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska; konsultacja naukowa: dr M. Chęciek)
Aby Twoje dziecko mówiło pięknie...; Plakat i ulotka (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska, B. Zipper-Malina)
Wczesna niepłynność mowy strategie postępowania profilaktyczno-terapeutycznego. Plakat naukowy (opracowanie: K. Węsierska)
Wczesna stymulacja językowa dziecka o nieharmonijnym rozwoju paszportem do świata kultury. Plakat naukowy (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska, B. Zipper-Malina)
Aby nasze dzieci pięknie mówiły. Plakat naukowy (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska, B. Zipper-Malina)