Publikacje
Prace zwarte

DJ – diagnoza jąkania u dzieci w wieku szkolnym, Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak, Komlogo, Katowice 2016.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo

Vanryckeghen M., Brutten G.J.,Kiddy CAT. Test do badania postaw związanych z komunikowaniem się jąkających się dzieci w wieku przedszkolnym, tłumaczenie i adaptacja: Węsierska K., Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2015.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Harmonia Universalis

Jąkanie – eksperci radzą. Z doświadczeń własnych i zawodowych 28 specjalistów, red.: Hood S.B., tłum.: Gaweł K., Węsierska M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2015.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo

Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 1, red.: Węsierska K., Wydawnictwo Komlogo – Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.

Publikacja dostępna w całości – kliknij, aby otworzyć plik

Guitar B., Peters T.J., Dobór metod terapii jąkania. Przewodnik dla logopedów, tłum.: Gaweł K., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2014.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo

Schneider P., Kto-kto-kto robi hu-hu-hu? tłum.: Kądzioła M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2014.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo

Chmela K.A., Reardon N., Jak skutecznie pracować nad postawami i emocjami w terapii jąkania, tłum.: Kądzioła M., Węsierska M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2014.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo

Węsierska K., Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2013.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wydawnictwa Akapit

de Geus E., Czasami po prostu się jąkam. Książka dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. (Sometimes I just stutter. A book for childre ages 7 to 12), tłum: Węsierska M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2013.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo

Michalak-Widera I., Węsierska K., Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Unikat 2, Katowice 2012.

Publikacja dostępna w eduksięgarni Wyd. Seventh Sea

Guitar B., Conture E.B., Dziecko, które się jąka. informacje dla pediatry, tłum.: Węsierska M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2012.

Publikacja do pobrania ze strony The Stuttering Foundation
Scott L., Guitar C., Jak mówić w szkole o jąkaniu? Podręcznik dla nauczycieli i logopedów (Straight Talk for Teachers. A Handbook for Teachers and Speech-Language Pathologists), tłum.: Węsierska M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2012.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo
W świecie logopedii. T. 2: Studia przypadków, red.: Węsierska K., Podstolec A., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. UŚ
W świecie logopedii. T. 1: Materiały dydaktyczne, red.: Podstolec A., Węsierska K., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. UŚ

Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 2, red.: Węsierska K., Moćko N., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. UŚ
Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 1, red.: Węsierska K., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. UŚ
Węsierska K., Jeziorczak B., Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem. Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2011.

Publikacja dostępna w księgarni internetowej Wyd. Komlogo
Michalak-Widera I., Węsierska K., Potrafię mówić, kreślić, wycinać. Dźwięki wokół nas. Część II. Wydawnictwo Unikat — 2, Katowice 2011.

Publikacja dostępna w eduksięgarni Wyd. Seventh Sea
Michalak-Widera I., Węsierska K., Potrafię mówić, kreślić, wycinać. Zwierzęta wokół nas, część I. Wydawnictwo Unikat — 2, Katowice, 2010.

Publikacja dostępna w eduksięgarni Wyd. Seventh Sea
Michalak-Widera I., Węsierska. K., Będę wielkim mówcą. Zabawy buzi i języka dla każdego smyka, Wydawnictwo Unikat — 2, Katowice, 2009.

Publikacja dostępna w eduksięgarni Wyd. Seventh Sea
Michalak-Widera I., Węsierska K., Syczące wierszyki, Wydawnictwo Unikat — 2, Katowice 2001.

Publikacja dostępna w eduksięgarni Wyd. Seventh Sea
Michalak-Widera I., Węsierska K., Szumiące wierszyki, Wydawnictwo Unikat — 2, Katowice 2000; wydanie II, poprawione Katowice 2005.

Publikacja dostępna w eduksięgarni Wyd. Seventh Sea
Michalak-Widera I., Węsierska K., Aby nasze dzieci mówiły pięknie, Wydawnictwo Unikat — 2, Katowice 2001. Nakład wyczerpany.
Artykuły naukowe
Michalak-Widera I., Węsierska K., 2013: Social and Economic Consequences of Using the Procedures of Effective Speech-Language Pathology Prevention. In: L. Pekarčík, E. Janigová, A. Weissbrot-Koziarska, eds: Sociálna práca, manažment a ekonómia – prínosy a limity vedy pre teóriu a prax: zborník referátov z 5. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: 5. jún 2013, Dolný Kubín. Verbum - Vydavateľstvo Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Ružomberok, s. 235–242.
Węsierska K., 2013: Udział rodziców w procesie interwencji logopedycznej w jąkaniu u małych dzieci. W: A. Sobczak, D. Müller, red.: Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, s. 11–21.
Węsierska K., 2013: Badanie wpływu zastosowania podejścia Palin PCI w terapii jąkania u polskojęzycznego dziecka – studium indywidualnego przypadku. W: M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, red.: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy. Nowa Logopedia, T. 4. Collegium Columbinum. Kraków, s. 295–316.
Węsierska K., Pietnoczka J., 2013: Jąkanie w Sieci – szanse i zagrożenia. W: A. Hajdukiewicz, red.: Pedagogika, Badania, Dyskusje, Otwarcia. I Zeszyt Naukowy: Globalizacja. Szanse i inspiracje dla edukacji i wychowania. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Kielce, s. 99–108.
Węsierska K., 2013: Badanie rozpowszechnienia zaburzeń płynności mowy i profilaktyka jąkania w środowisku dzieci w wieku przedszkolnym, „Wychowanie na co Dzień” 7-8 (238-239), s. 11.
Węsierska K., Jeziorczak B., Chrostek A., 2013: Profilaktyka i wczesna interwencja w jąkaniu u małych dzieci. W: K. Węsierska, N. Moćko, red.: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, t. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, s. 187–212.
Kuros K., Węsierska K., 2013: Rola nauczyciela w promowaniu dobrej komunikacji w środowisku szkolnym. W: E. Kochanowska, J. Skibska, red.: Nauczyciel wobec wyzwań współczesności – dylematy, poszukiwania i inspiracje. Wydawnictwo Naukowe ATH. Bielsko-Biała, s. 267–277.
Węsierska K., 2013: Zastosowanie Lidcombe Program w terapii jąkającego się dziecka w wieku przedszkolnym. W: K. Węsierska, A. Podstolec, red.: W świecie logopedii – studia przypadków. Tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, s. 135–158.
Mielewska A., Węsierska K., 2013: Zastosowanie metod Palin PCI i Lidcombe Program w terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: J. Skibska, red.: Wspieranie rozwoju małego dziecka. Wydawnictwo Naukowe ATH, Wydawnictwo LIBRON. Bielsko-Biała – Kraków, s. 93–120.
Węsierska K., Szykowska H., Szymura A., 2013: Kluby „J”, Klub ludzi mówiących płynnie – rola grup samopomocy dla osób jąkających się. „Forum Logopedyczne”, nr 21, s. 145–152.
Węsierska K., Moćko N., 2013: Światowy Kongres Zaburzeń Płynności Mowy w Tours we Francji i konferencja na temat SLI w Warszawie – ważne wydarzenia logopedyczne 2012 roku. „Forum Logopedyczne”, nr 21, s. 188–192.
Węsierska K., 2012: The (Pre)school Situation of Children with Communication Disorders. In: A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora, eds.: Development and Supporting of the Development from the Perspective of the Human Sciences – Opportunities and Threats. Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego. Łódź, s. 139–154.
Węsierska K., Mielewska A., 2012: Wykorzystanie metody interakcyjnej rodzic–dziecko Palin PCI w diagnozie i terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: J. Błeszyński, red.: Medycyna w logopedii. Terapia. Wspomaganie-Wsparcie, Trzy drogi – jeden cel. Harmonia Universalis. Gdańsk, s. 67–75.
Chrostek A., Jeziorczak B., 2012: Skuteczny logopeda. W: A. Podstolec, K. Węsierska, red.: W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne. Tom 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Agencja Artystyczna PARA. Katowice, s. 197–210.
Mazur M., Węsierska K., 2012: Czynniki genetyczne w etiologii jąkania – doniesienia z badań. „Forum Logopedyczne”, nr 20, s. 90–94.
Michalak-Widera I., Węsierska K., 2012: Wczesna identyfikacja zaburzeń mowy w praktyce nauczyciela - prezentacja narzędzia diagnostycznego. W: C. Langier, red.: Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, s. 395–407.
Moćko N., Węsierska K., 2012: Wykorzystanie wideocoachingu w pracy nad emisją i ekspresją głosu. „Forum Logopedyczne”, nr 20, s. 168–178.
Skrzypiec Ł., Rawecka B., 2012: Ocalmy od zapomnienia – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ks. drowi Stanisławowi Wilczewskiemu. „Forum logopedyczne”, nr 20, s. 243–246.
Skrzypiec Ł., 2012: Wspomaganie rozwoju językowego przedszkolaków poprzez wczesną naukę czytania. W: E. Kochanowska, J. Wojciechowska, red.: Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Bielsko-Biała, s.177–182.
Skrzypiec Ł., 2012: Wczesna nauka czytania w systemie profilaktyki logopedycznej. W: K. Węsierska, red.: Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji. Tom 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, s. 186–194.
Węsierska K., 2012: Kompleksowa diagnoza jąkania wczesnodziecięcego podstawą skutecznej terapii. W: M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, red.: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej. Nowa Logopedia. T. 3. Collegium Columbinum. Kraków, s. 407–434.
Węsierska K., 2012: Logopedzi wobec diagnozy i terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: A. Podstolec, K. Węsierska, red.: W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne. Tom 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Agencja Artystyczna PARA. Katowice, s. 211–236.
Węsierska K., 2012: Wczesna interwencja w przypadku objawów jąkania u małych dzieci. W: J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko, red.: Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka. Z Prac Towarzystwa Kultury Języka. Tom VIII. Dom Wydawniczy Elipsa. Warszawa, s. 217–228.
Węsierska K., 2012: Problem jąkania się dzieci w wieku przedszkolnym. W: J. Skibska, D. Larysz, red.: Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, s. 107–132.
Węsierska K., 2012: Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym. W: K. Węsierska, red., Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, s. 25–47.
Węsierska K., 2012: Profilaktyka jąkania i wspieranie ucznia jąkającego się. W: E. Kochanowska, J. Wojciechowska, red.: Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Bielsko-Biała, s. 183–201.
Węsierska K., Kuros K., 2012: Postępowanie terapeutyczne w przypadku zaburzeń płynności mowy u dzieci z zespołem Downa. W: J. Skibska, M. Martyniak, red.: Dziecko z zespołem Downa – wybrane zagadnienia terapii. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, s. 51–72.
Jeziorczak B., Węsierska K., 2011: Jakość relacji logopeda – rodzic dziecka jąkającego się a skuteczność terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: J. Gruba, red.: Wybrane problemy logopedyczne. Wydawnictwo Fonem. Gliwice, s. 51–66.
Jeziorczak B., Węsierska K., 2011: Sprawmy, by potykający się w mowie maluch został królem płynności. Wczesna interwencja logopedyczna wobec dzieci z objawami rozwojowej niepłynności mówienia. „Wychowanie na co Dzień”, nr 7-8 (214–251), s. I–VII.
Klose A., Skrzypiec Ł., Sobolewska K. 2011: Twórcza i radosna nauka czytania. W: A. Pyrzyk-Kuta, I. Wendreńska, red.: Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu. Zeszyt metodyczny Pasje – Innowacje – Działania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, s. 288–293.
Węsierska K., 2011: Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil socjety. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin. Recenzja. „Edukacja, Studia, Badania, Innowacje”, 2 (114), s. 122–123.
Węsierska K., 2011: Udział rodziców w terapii opóźnionego rozwoju mowy na przykładzie kanadyjskiego programu Do rozmowy potrzeba dwojga – It Takes Two to Talk The Hanen Program® for Parents. „Forum Logopedyczne”, nr 19, s. 94–101.
Płusajska-Otto A., Węsierska K., 2010: Rola nauczyciela w profilaktyce i terapii jąkania. W: K. Baranowicz, A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora, red.: Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne. Łódź, s. 239–245.
Węsierska K., 2010: Interakcyjna Terapia Rodzic–Dziecko – Palin Parent-Child Interaction Approach (Palin PCI) – przykładem skutecznego postępowania logopedycznego w jąkaniu wczesnodziecięcym. „Forum Logopedyczne”, nr 18, s. 23–33.
Płusajska-Otto A., Węsierska K., 2009: Znaczenie współpracy logopedy i nauczyciela w terapii dziecka jąkającego się. „Forum Logopedyczne”, nr 17, s. 29–34.
Węsierska K., Zipper-Malina B., 2009: Zaburzenia płynności mowy u dzieci z zespołem Downa. „Forum Logopedyczne”, nr 16, s. 23–28.
Jeziorczak B., Węsierska K., 2008: Interwencja terapeutyczna w przypadku wczesnej dysfluencji – założenia programu terapii dla dzieci w wieku przedszkolnym. „Forum Logopedyczne”, nr 15, s. 24–27.
Jeziorczak B., 2007: Terapia niepłynności mówienia z perspektywy psychologa i logopedy. „Forum Logopedyczne”, nr 13, s. 25–27.
Węsierska K., 2007: Profilaktyka logopedyczna w edukacji przedszkolnej – rola nauczyciela. „Wychowanie na co Dzień”, nr 6 (165), s. 8–11.
Węsierska K., 2006: Niepłynność mowy wśród dzieci w wieku przedszkolnym – profilaktyka i wczesna interwencja w dysfluencji. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 11, s. 45–54.
Bosko J., Marzec R., Węsierska K., 2005: Czy walka z jąkaniem może być przygodą. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 9, s. 54–59.
Michalak-Widera I., Węsierska K., 2005: Aby nasze dzieci pięknie mówiły... „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 9, s. 50–53.
Kasprzyk B., Stasiczek A., Węsierska K., 2005: Szkoła przyjazna uczniowi jąkającemu się - wyzwaniem dla logopedów. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 8, s. 38–44.
Michalak-Widera I., Węsierska K., 2004: O emisji i higienie głosu ucznia i nauczyciela raz jeszcze. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 7, s. 46–49.
Kasprzyk B., Węsierska K., 2003: Jąkać się czy nie jąkać — oto jest pytanie. „Biuletyn Logopedyczny”, nr 3, s. 23–26.
Chęciek M., Bartkowicz Z., Pielecki A., Węsierska K., 2002: Postępy terapii jąkających się dzieci i młodzieży prowadzonej w warunkach turnusowych. „Logopedia”, t. 30, s. 201–213.
Michalak-Widera I., Węsierska K., 2002: Gdy mowa dziecka opóźnia się. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 3, s. 17–19.
Michalak-Widera I., Węsierska K., 2002: O terapii dyslalii jeszcze inaczej. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, nr 2, s. 15–17.
Artykuły popularnonaukowe
Chrostek A., Jeziorczak B., Węsierska K., Ratunku, moje dziecko się jąka! 2012,                                                                    

Publikacja dostępna w całości – kliknij, aby otworzyć plik
Węsierska K., Uczeń dobrym słuchaczem, rozmówcą i mówcą. [w:] „Magazyn Szkolny”, 2010/11-12/337-8,
Moćko N., Węsierska K., Promowanie zasad dobrej komunikacji. [w:] „Gazeta Uniwersytecka”, nr 1(181),
Mańka A., Węsierska K., Wilk B., Zasady dobrej komunikacji z grupie i w szkole. [w:] „Magazyn Szkolny”, 2010/10/336,
Węsierska K., Kiedy z dzieckiem udać się do logopedy? [w:] „Goniec Górnośląski”, nr 23/2692,
Węsierska K., Jak skutecznie przemawiać do publiczności, [w:] „Goniec Górnośląski”, nr 18/2687,
Węsierska K., Minimum gimnastyki głosowej dla każdego, kto chce zabierać głos publicznie, [w:] „Goniec Górnośląski”, nr 16/2685,
Węsierska K., Gdy dziecko mówi mniej niż jego rówieśnicy, [w:] „Goniec Górnośląski”, nr 14/2683,
Węsierska K., Czy moje dziecko jąka się, czy tylko mówi niepłynnie? [w:] „Goniec Górnośląski”, nr 12/2681.
Michalak-Widera I., Węsierska K., Gdy Twój uczeń się jąka, [w:] „Magazyn Szkolny”, 2008/3/319.
Węsierska K., Logopedzi o aspektach głosu, [w:] „Magazyn Szkolny”, 2008/10/316.
Michalak-Widera I., Węsierska K., By głos nauczyciela brzmiał zawsze pięknie i zdrowo, [w:] „Magazyn Szkolny”, 2007/1/307.
Michalak-Widera I., Węsierska K., Przezwyciężenie jąkania — skuteczna terapia — są możliwe, [w:] „Magazyn Szkolny”, 2003/3/262.
Michalak-Widera I., Węsierska K., Mistrz potrzebny od zaraz — grupy wsparcia logopedów, [w:] „Magazyn Szkolny”, 2003/1/260.
Plakaty profilaktyczne
Jąkanie – Stamning – Stammering – Stottern – Stuttering – Tartamudeo – Zajakavost (opracowanie: K. Koltay, H. Laciková, L. McGill, K. Węsierska)
...jak bilingwizm = dwujęzyczność. Plakat (opracowanie: prof. Henriette Wyszewiańska-Langdon, dr I. Michalak-Widera, dr Agnieszka Płusajska-Otto, dr Joanna Przyklenk, dr K. Węsierska)
Giełkot... Co to takiego? (opracowanie: M. Abbink-Spruit, I. Michalak-Widera, A. Płusajska-Otto, K. Węsierska; konsultacja merytoryczna: Y. van Zaalen)
Bilans mowy dwulatka. Plakat i ulotka (opracowanie: E. Gacka, I. Michalak-Widera, Ł. Skrzypiec, K. Węsierska)
Jak mówić w szkole o jąkaniu? (plakat promujący polskie wydanie publikacji The Stuttering Foundation of America: Stuttering: Straight Talk for Teachers. A Handbook for Teachers and Speech-Language Pathologists; opracowanie: A. Chrostek, K. Węsierska)
Czy moje dziecko się jąka? (opracowanie: A. Chrostek, B. Jeziorczak, K. Węsierska)
Każdy z nas może być dobrym słuchaczem — rozmówcą — mówcą. Plakat (opracowanie: D. Naziemiec, O. Przybyla, K. Węsierska, B. Wilk; konsultacja: A. Płusajska-Otto)
Złote reguły harmonijnego rozwoju dziecka. Plakat i ulotka (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska)
Zabawy buzi i języka dla każdego smyka. Plakat (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska)
Nauczasz? Przemawiasz? Występujesz publicznie? Bądź profesjonalistą! Plakat (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska; konsultacja medyczna: dr n. med. A. Skorek)
Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka od 0 do 6 roku życia. Plakat (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska; konsultacja naukowa: prof. dr hab. J. Cieszyńska)
Czy to jest zacinanie? Czy moje dziecko się jąka? Plakat profilaktyczny i ulotka (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska; konsultacja naukowa: dr M. Chęciek)
Aby Twoje dziecko mówiło pięknie...; Plakat i ulotka (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska, B. Zipper-Malina)
Wczesna niepłynność mowy strategie postępowania profilaktyczno-terapeutycznego. Plakat naukowy (opracowanie: K. Węsierska)
Wczesna stymulacja językowa dziecka o nieharmonijnym rozwoju paszportem do świata kultury. Plakat naukowy (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska, B. Zipper-Malina)
Aby nasze dzieci pięknie mówiły. Plakat naukowy (opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska, B. Zipper-Malina)